Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Έλεγχος και σύνταξη φορολογικής δήλωσης και στοιχείων ακινήτων,
  καθώς και συμπληρωματικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε9 κτλ)
 • Υποβολή και ενεργοποίηση κλειδάριθμων Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση σας.
 • Τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων (Πετρελαίου θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου, ακατάσχετο λογαριασμού κ.α)
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Εκτύπωση εντύπων (τέλη κυκλοφορίας)
 • Οικονομοτεχνικές συμβουλές και μελέτες.