Ασφαλιστικά Ταμεία

Τράπεζες

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ALPHA
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • MARFIN
 • ΚΥΠΡΟΥ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ
 • EUROBANK
 • ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-mail (Γραμματεία) syzefxis@2402.syzefxis.gov.gr E-mail (Δικαστικό) doyvolou.dik@2402.syzefxis.gov.gr E-mail (Εισόδημα) doyvolou.eis@2402.syzefxis.gov.gr E-mail (Έλεγχος) doyvolou.ele@2402.syzefxis.gov.gr FAX 2421025426, 2421021082 Αυτοκίνητα 2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530 Βεβαίωση 2421354310, 2421354311 Γραμματεία 2421354111, 2421354120, 2421354121, 2421354313, 2421035345 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2421354125, 2421354126, 2421354136, 2421354153, 2421354158, 2421354159, 2421354160, 2421354161, 2421354141, 2421354142, 2421354143, 2421354139, 2421354104, 2421354105, 2421354106, 2421354108, 2421354163, 2421354102, 2421354122, 2421039196, 2421025852, 2421024612, 2421037492, 2421039192, 2421354127 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2421354140, 2421039189 Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2421354338, 2421039238 Εισόδημα 2421354327, 2421354328, 2421354329, 2421354330, 2421354331, 2421354332, 2421354333, 2421354334, 2421354335, 2421354336, 2421039253, 2421039224 Εισπράξεις 2421354307, 2421354308, 2421354345, 2421354346 Ελεγχος - Α1 2421354144, 2421354145, 2421354146, 2421354115, 2421354116, 2421354117, 2421354119, 2421354148, 2421354165, 2421354132, 2421354134, 2421354150, 2421354151, 2421354156, 2421354157, 2421039213, 2421039206, 2421039683, 2421032139 Ελεγχος - Α2 2421354128, 2421354162, 2421354163, 2421354147, 2421354137, 2421354149, 2421354110, 2421354114, 2421354112, 2421354152, 2421354154, 2421354155, 2421354107, 2421354123, 2421354163 Ελεγχος - Επόπτης Α1 2421354131, 2421039209 Ελεγχος - Επόπτης Α2 2421354124, 2421034441 Ενημερότητες 2421354309 Εξοδα 2421039245, 2421039246, 2421039218, 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344 Επιστροφές-Διαγραφές 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344, 2421039245, 2421039246, 2421039218 Εσοδα Προϊστάμενος 2421354312, 2421039212 Κεφάλαιο 2421354314, 2421354315, 2421354316, 2421354317, 2421354318, 2421354319, 2421039270 Μητρώο 2421354339, 2421354340, 2421354341, 2421354342, 2421039242 Προϊστάμενος 2421354129, 2421028580 Πρωτόκολλο 2421354112, 2421354321, 2421035345, 2421039234 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2421354326, 2421039237 Τ. Π. και Δανείων 2421354306, 2421039223 Τεχνική Διαχείριση 2421354130, 2421354337 Υποδιευθυντής 2421354113, 2421028680 Φ.Π.Α. 2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530 E-mail syzefxis@2404.syzefxis.gov.gr FAX (Γραμματεία) 2421354525 FAX (Έσοδα) 2421354521 Αυτοκίνητα 2421354507 Βεβαίωση 2421354521 Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο 2421354523 Διαγραφές 2421354501 Διαχείριση 2421354576 Εισόδημα 2421354557, 2421354559, 2421354578, 2421354580 Επιστροφές 2421354501 Εσοδα 2421354543 Εσοδα Προϊστάμενος 2421354508 Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) 2421354517, 2421354519 Κεφάλαιο 2421354527, 2421354531, 2421354541, 2421354542, 2421354553 Λογιστικό 2421354545 Μητρώο 2421354505, 2421354503, 2421354537 Προϊστάμενος 2421354565 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2421354567 Τ. Π. και Δανείων 2421354576 Ταμείο 2421354574 Τεχνική Διαχείριση 2421354507 Φ.Π.Α. 2421354572, 2421354549, 2421354551 ΑΛΜΥΡΟΥ Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β' ΒΟΛΟΥ Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γενικοί Σύνδεσμοι