Λογιστικό γραφείο Δημητρίου Δημήτρης. Τηλ.2421052666 Αχιλλοπούλου 198, Βόλος.

Το Λογιστικό γραφείο μας, που εδρεύει στον Βόλο για πάνω από 25 χρόνια, παρέχει με πλήρη επαγγελματισμό, συνέπεια και αξιοπιστία, την διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικής και φοροτεχνικής ανάγκης της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην οργάνωση, μηχανογραφική παρακολούθηση, τακτική ενημέρωση και έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σας, καθώς και την παροχή συμβουλών οικονομικού χαρακτήρα. Επιπλέον, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθώς και άμεση εξυπηρέτηση ανταποκρινόμαστε στις κάθε είδους υποχρεώσεις της επιχείρησης σας στοχεύοντας την επιτυχή ενδυνάμωση και ανέλιξη της.